Enegic

Elbilsladdning för Bostadsrättsförening och samfällighet

shape

Värna din BRFs elsäkerhet!

Ta reda på er fastighets individuella förutsättningar inför en eventuell installation av elbilsladdare!

Vilket effektutrymme finns tillgängligt för elbilsladdning?

Vi upp vår egenutvecklade produkt Enegic Monitor och ger er efter tre månader svar på hur stort det totala effektutrymmet för elbilsladdning är i er fastighet!

Minska föreningens kommande effektavgifter!

Vi hjälper er minimera merkostnader för nätbolagens nya effektavgifter genom att planera installationen och effektuttaget på förhand.

Enegic BRF - Oberoende tjänst inför en installation av laddplatser i er bostadsrättsförening eller samfällighet

På Enegic tror vi på att göra saker i rätt ordning samt på att använda data som ett beslutsstöd inför en installation av laddboxar. En laddboxinstallation oavsett storlek är ett stort ingrepp på er fastighets elinfrastruktur och om det görs i blindo leder detta ofta till problem längre fram när antalet laddplatser ska utökas.

Därför erbjuder vi sedan den 1/1 2022 möjlighet för bostadsrättsföreningar som befinner sig i processen att upphandla nya eller expandera det befintliga antalet laddplatser en oberoende tjänst som kommer att göra ert beslut enklare och tydligare genom att ge er full koll på fastighetens elektriska förutsättningar innan man går vidare och väljer installatör.

Med vår konsulttjänst Enegic BRF hjälper vi dig att ta reda på just din fastighets individuella förutsättning inför en installation. Detta gör vi genom att sätta upp våra mätare och genomföra en avancerad effektmätning under en period av tre månader. Därefter går en av våra tekniska projektledare vi igenom resultatet tillsammans med er över telefon och presenterar även en rapport som du kan lämna över till den elektriker eller laddboxinstallatör som ni väljer att ta in pris från inför installation.

Detta material kommer att hjälpa er och installatören att känner er säkra kring att huvudsäkringar inte kommer att lösa ut samt är också en handlingsplan ifall ni ska lägga till fler laddare i efterhand.

Genom hela vår undersökningsprocess kommer ni även att ha tillgång till vår dashboard för effekt och energimätning och efter konsult tjänstens genomförande behåller ni även dashboarden och utrustningen som också kan utökas för att fungera som en oberoende lastbalanserare för alla laddboxar av märkena Easee, Charge Amps och Zaptec.

Om ni önskar kan vi också hjälpa er vidare till en installatörer vi rekommenderar i er region.

Vad innehåller tjänsten Enegic BRF?


Vi kommer att komma ut och installera vår utrustning på plats och se till att allt fungerar och är korrekt uppsatt.

Ibland är detta relativt okomplicerat och kräver bara mätning på en undercentral medans det i andra fall är betydligt mer komplicerat och kräver uppsättning av vår flerpunktsmätning.

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i ett samtal där vi gemensamt går igenom vad vi kommit fram till och svarar på alla eventuella frågor som kan tänkas uppkomma inför en eventuell installation.

Därefter kommer vi att skicka över en rapport till föreningen som ni ger till laddbox installatören vilket besvarar följande frågor.

* Hur stort är ert totala effektutrymme för laddlatserna i fastigheten?

* Vad kan ni förvänta er för laddeffekt för respektive ladduttag baserat på era förutsättningar och antal laddplatser?

* Vilken elbilsladdare passar bäst för er BRF?

* Hur många platser kan föreningen utan att kompromissa sin elsäkerhet utöka med utan att också höja sin huvudsäkring?

* Hur påverkas effektavgifterna av vår framtida elbilsladdning (beroende på kommun)

* Hur kan ni minimera merkostnader för närbolagens nya efektavgifter?

Priser för Enegic BRF

Vår prislista baseras på antal mätpunkter som vi behöver sätta upp i din fastighet. Prislistan kan laddas hem genom nedanstående länk

Enegic BRF Small/Medium/Large - Prislista

Kontakt

Vid intresse, frågor eller beställning vänligen kontakta oss på telefonnummer 08-564 860 60 eller på support@enegic.com

Elbil i BRF

Innan du installerar elbilsladdare i din BRF!

Vad du som BRF bör tänka på innan du installerar elbilsladdare i din Bostadsrättsförening eller samfällighet.

shape

shape

Vår data lagras i Sverige.