Enegic
🇸🇪

Enegic Monitor

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk effektstyrning av större elförbrukare t.ex. laddboxar. Enegic Monitor läser av effekt- och energi- förbrukningen i realtid för varje fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se och övervaka den momentana effekten som tas ut i ditt fritidshus, villa, BRF eller fastighetsbestånd.

Enegic Monitor är framtagen för att fungera i alla typer av fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplas direkt in på elsystemets faser. Systemet är framtaget för professionell mätning och styrning av elförbrukare i din fastighet.

Schemalagd laddning

Ställ in laddningen med vårt schema för att kunna ladda när du vill eller anpassat till elpriset (för dig med timprisavtal)

Dynamisk lastbalansering

Enegic Monitor är en oberoende dynamisk effektbalansering för laddboxar från Easee, Charge Amps & Zaptec.

Framtidsäkrad flerpunktsmätning

Enegic Monitor är en framtidssäkrad lösning som bygger på att vi sätter upp en eller flera mätare beroende på din fastighets elkonfiguration

> 6000 nöjda kunder 👷‍♂️

Vi lastbalanserar 6000 hus - från Boden i norr till Skanör i söder!

Marknadens bästa service? ☎️

Har du frågor så finns vi aldrig mer än ett telefonsamtal bort!

För alla fastigheter 🏘

Fritidshus, villa eller BRF? Enegic Monitor funkar överallt!

Integrerade laddboxtillverkare

Bli en smartare elanvändare

Dynamisk lastbalansering genom Enegic

Enegic Monitor kommunicerar fastighetens monumentana effektvärde till din anslutna elbilsladdare.

Med informationen ser vi därmed till att du själv automatiskt kontrollerar ditt effektuttag.

Installation

Enegic Monitor med strömsensorer omfattar en mätenhet, tre strömsensorer samt strömsättning genom USB eller DIN. Mätenheten installeras företrädesvis i anslutning till elcentralen. WI-Fi signal behövs.

Strömsensorerna knäpps fast runt elledarna, en per fas, och kabel kopplas in i själva mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet under förutsättning att ledarna kan kommas åt utan att ta lossa höljet till elcentralen. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen.

Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elanvändningsprofilen.

Effektstyrning för elbilsladdning

Enegic för effektstyrning vid elbilsladdning

Enegic Reporter samlar in och sammanställer information från en eller flera Enegic Monitor enheter och skickar informationen vidare till ett laddboxsystem.

Regler för att ta hänsyn till olika kostnader t.ex. effektavtal och elpriser kan komplettera styrningen av elbilsladdningen.

flerpunktsmätning lastbalansering

Funktioner i Enegic Monotor

Effekt-och energimätning av trefasförbrukning i realtid.

Dynamisk effektstyrning - Enegic rapporterar tillgängligt effektutrymme till din elbilsladdare.

Effektnivåer och energivärden redovisas separat för respektive fas för att synliggöra fasbalansen och göra det möjligt att styra förbrukning utifrån belastning på respektive fas.

Historik överel förbrukningen - minuter, dagar, månader och år.

Tillval: larmfunktioner som vid onormala situationer, till exempel vid elavbrott eller onormalt höga effektnivåer, skickar larm via sms och/eller email.

Visualisering

I Enegic-appen visas information om fastighetens effektnivåer och energiförbrukning.

Data visas separat för respektive fas vilket ger värdefull information om bland annat fasbalansen i fastighetens elsystem.

enegic app

enegic premium

Enegic Premium

Enegic Monitor säljs med en livstidslicens för grundfunktionaliteten kring elbilsladdning. Vi kommer att inom kort släppa en ökad funktionalitet som vi kallar Enegic Premium. Detta kommer att ge den som önskar bättre historisk överblick, möjlighet till att sätta automatiska larm samt en avancerad schemafunktion där den som är intresserad kommer att kunna sätta virtuella huvudsäkringar!

Enegic för mätning av solproduktion

För fastigheter med egen solproduktion kan Enegic ge tillgång till högupplöst information om fastighetens aktuella produktionseffekt.

Med hjälp av en extra Enegic Monitor mätenhet, eller en extra strömsensor ansluten till befintlig Enegic Monitor, mäts effektflödet från solinstallationens växelriktare vilket ger en tydlig bild av uppdelningen mellan produktion och förbrukning i fastigheten.

Genom att mäta produktion separerat från fastighetens förbrukning får vi en tydlig bild av de olika effektflödena i fastigheten.

solceller enegic
Enegic enkel huvudcentral

Centralen stumt på huvudsäkringar

Huvudcentral samt parallell central med egen avsäkring

Huvudcentral med undercentral i garage​ - Hierarkisk mätning - flera "flaskhalsar"

Hierarkisk mätning

Hierarkisk mätning är en unik del av Enegicplatformen och innebär att oavsett hur fastighetens elinstallation ser ut så finns det alltid ett sätt att använda Enegic Monitor för att få upp en korrekt mätning.

shape

shape

Vår data lagras i Sverige.