Enegic

Enegic Monitor

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk lastbalansering för ditt hem eller laddbox. Enegic Monitor läser av effekten av elförbrukningen i realtid per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se och övervaka den momentana effekten som tas ut i ditt fritidshus, villa, BRF eller fastighetsbestånd.

Enegic Monitor är framtagen för att fungera i alla fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplat direkt in på fastighetens faser. Systemet är framtaget för professionell el- och kostnadsövervakning av din fastighet.

Schemalagd laddning

Ställ in laddningen med vårt schema för att kunna ladda när du vill eller anpassat till elpriset (för dig med timprisavtal)

Dynamisk lastbalansering

Enegic Monitor är en oberoende dynamisk effektbalansering för laddboxar från Easee, Charge Amps & Zaptec.

Framtidsäkrad flerpunktsmätning

Enegic Monitor är en framtidssäkrad lösning som bygger på att vi sätter upp en eller flera mätare beroende på din fastighets elkonfiguration

> 4000 nöjda kunder 👷‍♂️

Vi lastbalanserar 4000 hus - från Boden i norr till Skanör i söder!

Marknadens bästa service? ☎️

Har du frågor så finns vi aldrig mer än ett telefonsamtal bort!

För alla fastigheter 🏘

Fritidshus, villa eller BRF? Enegic Monitor funkar överallt!

Integrerade laddboxtillverkare

Bli en smartare elanvändare

Dynamisk lastbalansering genom Enegic

Enegic Monitor kommunicerar fastighetens monumentana effektvärde till din anslutna elbilsladdare.

Med informationen ser vi därmed till att du själv automatiskt kontrollerar ditt effektuttag.

Installation

Enegic Monitor med strömsensorer omfattar en mätenhet, tre strömsensorer samt strömsättning genom USB eller DIN. Mätenheten installeras företrädesvis i anslutning till elcentralen. WI-Fi signal behövs.

Strömsensorerna knäpps fast runt elledarna, en per fas, och kabel kopplas in i själva mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst.

Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet under förutsättning att ledarna kan kommas åt utan att ta lossa höljet till elcentralen. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen.

Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elanvändningsprofilen.

enegic premium

Enegic Premium

Enegic Monitor säljs med en livstidslicens för grundfunktionaliteten kring elbilsladdning. Vi kommer att inom kort släppa en ökad funktionalitet som vi kallar Enegic Premium. Detta kommer att ge den som önskar bättre historisk överblick, möjlighet till att sätta automatiska larm samt en avancerad schemafunktion där den som är intresserad kommer att kunna sätta virtuella huvudsäkringar!

Solceller + elbilsladdning


Enegic Monitor kan med hjälp av en extra kabel anpassas för att också ta in information från din solcellsanläggning på samma plats som din effektdata för fastigheten och elbilsladdning, följande principskiss visar hur det detta kan sättas upp på ett smidigt sätt.

solceller enegic
Enegic enkel huvudcentral

Centralen stumt på huvudsäkringar

Huvudcentral samt parallell central med egen avsäkring

Huvudcentral med undercentral i garage​ - Hierarkisk mätning - flera "flaskhalsar"

Hierarkisk mätning

Hierarkisk mätning är en unik del av Enegicplatformen och innebär att oavsett hur fastighetens elinstallation ser ut så finns det alltid ett sätt att använda Enegic Monitor för att få upp en korrekt mätning.

shape

shape

Vår data lagras i Sverige.