Meny

Enegic logo

Dynamisk effektstyrning för amina™

Enegics integration med amina™ är en av våra mest avancerade integrationer. Få en högupplöst bild av din fastighets effektuttag och sänk dina elkostnader genom dynamisk effektstyrning.

Enegic och amina™

Enegics dynamiska effektstyrning för amina™:

Avancerad app

Få en högupplöst bild av din fastighets effektuttag direkt i appen.

Allt i ett

Avancerad effektstyrning, flerpunktsmätning och mätning av solproduktion är bara några fördelar med Enegic.

Enegic installeras och konfigureras enkelt.

Enkel installation

Enegic installeras i samband med din laddare från Amina.

Dynamisk effektstyrning av aminas™ laddboxar

En av de största effektförbrukarna i moderna hem är i dag laddboxen till elbilen, därför har vi integrerat Enegic med laddboxar frånamina™, vilket också är en av våra mest avancerade integrationer hittills.

Enegic Monitor lastbalansering.

Vad är Enegic Monitor?

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk lastbalansering, eller effektstyrning som det också kallas, för större effektförbrukare.

Enegic mäter fastighetens effektuttag och rapporterar de insamlade värdena, på så sätt kan informationen utnyttjas till att jämna ut effektkurvan.

Genom att mäta och övervaka effektuttaget i fastigheten skyddar du också huvudsäkringen från höga effektnivåer.

Fungerar i alla fastigheter

Enegics lösning fungerar i alla typer av fastigheter – allt från små privata fastigheter på 16A till större fastigheter och fastighetsbestånd med flera huskroppar, upp till 2,5kA. Dessutom är Enegic specifikt utformad för att fungera oavsett om du har en ny eller gammal elmätare, vilket gör Enegic unik i sitt slag.

Enegic effektstyrning för fastigheter.
Enegic och elbilsladdning.

Få information om fastighetens effektuttag och sänk elkostnaderna

Enegic läser av och rapporterar effektförbrukningen samt energiförbrukningen i realtid för din fastighet. För att du ska få en så komplett bild som möjligt av fastighetens effektuttag läser Enegic av effektförbrukningen per fas.

Genom att få en överskådlig bild av fastighetens momentana effektuttag kan du undvika de högsta effekttopparna. Data kan visas separat för varje fas.

Det innebär att du på ett tydligt och överskådligt sätt kan få information samt övervaka ditt effektuttag i ditt fritidshus, villa, fastighetsbestånd eller i din bostadsrättsförening.

Genom de värden som Enegic rapporterar kan effektuttaget optimeras, vilket i slutändan innebär att du kan sänka dina elkostnader.

Överskådligt i appen

Informationen om fastighetens effektuttag kan du se i Enegics app. Här finns all information om fastighetens effektuttag samt energiförbrukning. Det är även via appen som du effektstyr fastigheten. I appen kan du också välja att se historik över fastighetens effektuttag – allt från dagar, till månader och år.

Enegic app och effektstyrning.

Enegics effektstyrning för amina™ innebär exempelvis

Optimera elen

Du kan sänka dina elkostnader genom att undvika höga effektuttag.

Huvudsäkring

Du skyddar din huvudsäkring genom att Enegic hjälper dig att balansera ut de höga effekttoppar som annars kan lösa ut säkringen.

Överskådligt

Du får en överskådlig bild av din fastighets effektuttag och över elbilsladdningen.

OptiCharge

Aktivera vår funktion optiCharge som anpassar din elbilsladdning efter de billigaste priserna på el helt automatiskt.

amina™ lastbalansering med Enegic.

Mer om amina™ och Enegic

Hur många laddboxar kan lastbalanseras per site?

I ett första skede tar vi fram integrationen för privatpersoner. Vi kommer därmed att stödja upp till två laddboxar.

Hur kommuncierar Enegic med aminas™ laddboxar?

Enegic mäter effektvärden i realtid genom produkten Enegic Monitor eller Enegic Monitor One. Mätdatan skickas via Wifi till en Bluetooth-extender (Enegic Hub) som finns installerad i närheten av laddboxen, exempelvis inne i garaget. Om fler än en laddbox finns installerad går det att sätta upp flera Bluetooth-enheter för bättre täckning.

Vad händer om Enegic går offline?

Vi ser till att laddboxen laddar på en låg och säker nivå oavsett vilken del av systemet som är offline.

Kan man ladda med egenproducerad sol?

Vi kommer att stödja laddning med överskottsenergi producerad i solcellsanläggning i en tidig version men inte i den första.

Finns optiCharge?

Ja.

Enegic är enkel att installera.

Hur installerar man Enegic för effektstyrning av aminas™ laddboxar?

Enegic Monitor installeras tillsammans med din laddbox från amina™. En Enegic installeras vid elcentralen, och en Enegic Hub installeras i närheten av din amina S.

Rent tekniskt häktar man på våra sensorer runt fastighetens inkommande elledningar: L1, L2 och L3. Man gör detta så nära inkommande central som möjligt. Därefter installeras Enegics effektstyrning utifrån Enegics riktlinjer och checklista. Enegic one ger också möjlighet till mätning via P1/RJ12.

Installationen genomförs normalt sett av en certifierad elektriker.

Om du har fler frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support som sitter på vårt huvudkontor i Stockholm.

shape

Telefon

08-564 860 60

Ring oss
shape
shape

E-post

support@enegic.com

Maila oss
shape