Meny

Enegic logo
INTEGRATIONER

Dynamisk effektstyrning för Wallbox

Enegic Monitor är fullt kompatibel laddboxar från Wallbox. Få en högupplöst bild av din fastighets effektuttag och sänk dina elkostnader genom dynamisk effektstyrning.

Enegic för Wallbox laddboxar

Enegics lastbalansering för Wallbox laddboxar:

Enegic och Wallbox.

Överskådlig bild

Få en överskådlig bild över din fastighets effektuttag genom Enegic.

Enegic och Wallbox.

Enkel installation

Enegic är enkel att konfigurera och använda.

Enegic och Wallbox.

Alla fastigheter

Enegic fungerar i alla fastigheter mellan 16A upp till 2,5kA.

Dynamisk effektstyrning för Wallbox laddboxar

En av de största effektförbrukarna i moderna hem är i dag laddboxen till elbilen, därför har vi integrerat Enegic med laddboxar från Wallbox.

Enegic Monitor effektstyrning.

Vad är Enegic Monitor?

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk lastbalansering, eller effektstyrning som det också kallas, för större effektförbrukare.

Enegic mäter fastighetens effektuttag och rapporterar de insamlade värdena till Wallbox, på så sätt kan informationen utnyttjas till att jämna ut effektkurvan.

Genom att mäta och övervaka effektuttaget i fastigheten skyddar du också huvudsäkringen från höga effektnivåer.

Fungerar i alla fastigheter

Enegics lösning fungerar i alla typer av fastigheter – allt från små privata fastigheter på 16A till större fastigheter och fastighetsbestånd med flera huskroppar upp till 2,5kA. Dessutom är Enegic specifikt utformad för att fungera oavsett om du har en ny eller gammal elmätare, vilket gör Enegic unik i sitt slag.

Enegic fungerar i alla fastigheter.
Enegic och elbilsladdning.

Få information om fastighetens effektuttag och sänk elkostnaderna

Enegic läser av och rapporterar effektförbrukningen samt energiförbrukningen i realtid för din fastighet. För att du ska få en så komplett bild som möjligt av fastighetens effektuttag läser Enegic av effektförbrukningen per fas.

Genom att få en överskådlig bild av fastighetens momentana effektuttag kan du undvika de högsta effekttopparna. Data kan visas separat för varje fas.

Det innebär att du på ett tydligt och överskådligt sätt kan få information samt övervaka ditt effektuttag i ditt fritidshus, villa, fastighetsbestånd eller i din bostadsrättsförening.

Genom de värden som Enegic rapporterar kan effektuttaget optimeras, vilket i slutändan innebär att du kan sänka dina elkostnader.

Överskådligt i appen

Informationen om fastighetens effektuttag kan du sedan se i Enegics app. Här finns all information om fastighetens effektuttag samt energiförbrukning. I appen kan du även välja att se historik över fastighetens effektuttag – allt från dagar, till månader och år.

Enegic och Wallbox.

Sänk elkostnaderna med Enegic och Wallbox

Enegic läser av och rapporterar effektförbrukningen samt energiförbrukningen i realtid för din fastighet. För att du ska få en så komplett bild som möjligt av fastighetens effektuttag läser Enegic av effektförbrukningen per fas.

Genom att få en överskådlig bild av fastighetens momentana effektuttag kan du undvika de högsta effekttopparna. Data kan visas separat för varje fas.

Det innebär att du på ett tydligt och överskådligt sett kan få information samt övervaka ditt effektuttag i ditt fritidshus, villa, fastighetsbestånd eller i din bostadsrättsförening.

Vad innebär Enegics effektstyrning för Wallbox laddboxar?

Enegics effektstyrning för Wallbox laddboxar innebär att vi rapporterar det momentana effektvärdet till Wallbox, så att laddningen av elbilen kan optimeras.

På så sätt kan du sänka dina elkostnader och maximera din elanvändning.

Enegics effektstyrning av Wallbox innebär exempelvis

Enegics effektstyrning av Wallbox innebär exempelvis

Optimera elen

Du kan sänka dina elkostnader genom att undvika höga effektuttag.

Enegics effektstyrning.

Huvudsäkring

Du skyddar din huvudsäkring genom att Enegic hjälper dig att balansera ut de höga effekttoppar som annars kan lösa ut säkringen.

Enegic-appen

I Enegic-appen ser du information om ditt effektuttag i realtid.

Smart & säkert

Ladda smart och säkert med hjälp av Enegic.

Mer om Wallbox och Enegic

Enegic och Wallbox.

Hur många laddboxar kan lastbalanseras per site?

Vi rekommenderar max två laddare per installerad Enegic Monitor.

Hur styr Wallbox mot laddboxen?

Enegic talar om för Wallbox hur mycket utrymme som finns tillgängligt för laddning i realtid. Därefter gör Wallbox det bästa tänkbara med de rapporterade värdena.

Vilka laddboxar stöds genom Wallbox och Enegic?

Alla Wallbox ska fungera med Enegic. Våra tester har vi utfört på Wallbox Pulsar Max.

Vad händer om Enegic går offline?

Efter att monitorn varit offline i cirka 2 minuter börjar vi skicka färdigdefinierade offlinevärden till Wallbox.

Kan man ladda med egenproducerad sol?

Vi jobbar tillsammans med Wallbox för att lösa den funktionaliteten i framtiden.

Finns hierarkisk mätning till Wallbox?

Vi jobbar tillsammans med Wallbox för att kunna erbjuda hierarkisk mätning.

Finns optiCharge?

Vi jobbar tillsammans med Wallbox för att kunna erbjuda den funktionaliteten i framtiden.

Enegic är enkel att installera.

Hur installerar man Enegic för effektstyrning av Wallbox laddboxar?

Enegic Monitor installeras tillsammans med din laddbox. Ofta sker det i samband med själva installationen av din laddbox, men det är också möjligt att installera Enegic efter att laddboxen är installerad.

Rent tekniskt häktar man på våra sensorer runt fastighetens inkommande elledningar: L1, L2 och L3. Man gör detta så nära inkommande central som möjligt. Därefter installeras Enegics effektstyrning utifrån Enegics riktlinjer och checklista. Enegic one ger också möjlighet till mätning via P1/RJ12.

Installationen genomförs normalt sett av en certifierad elektriker.

Om du har fler frågor

Om du inte hittar svaret på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support som sitter på vårt huvudkontor i Stockholm.

shape

Telefon

08-564 860 60

Ring oss
shape
shape

E-post

support@enegic.com

Maila oss
shape

Vanliga frågor om Enegic och Wallbox

Questionmark icon

Fungerar Enegic i min fastighet?

Hur fungerar lastbalansering?

Vad är skillnaden mellan lastbalansering och dynamisk lastbalansering?