Meny

Enegic logo
SOLPRODUKTION

Enegic i samband med solproduktion

Visste du att Enegic kan mäta solproduktion? Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Ladda med sol

Med Enegic-appen kan du ladda elbilen med egen el från dina solpaneler – helt automatiskt! Under tider när din solproduktion räcker till både laddning och husets elförbrukning kommer elbilen att laddas med ren solel.

Läs mer
Elbilsladdning med solel

Installation

För att Enegic Monitor (EM1) ska kunna mäta solproduktion behöver anläggningen delas upp.

Läs mer
Elbilsladdning med solel

Enegic Monitor one

Enegic Monitor one fungerar också med solinstallationer. Då mäter enheten nettovärdet för köpt/såld el. Vid en överproduktion av el från solpanelerna, som alltså överstiger fastighetens och elbilens förbrukning, visas det som såld el i appen.

Enegic Monitor one.