Meny

Enegic logo

Versionshistorik för Enegic-appen

shape

Version 3.2.12:

Stöd för Green Charging & Monta.

Stöd för Charge Amps Green Charging-funktion har införts.

Inställningar för detta görs under inställningarna i Charge Amps rapportör.

En ny rapportörstyp och integration har skapats i form av Monta. Detta innebär att installatörer som installerar en Monta-ansluten annläggning nu kan använda Enegic som leverantör av effektvärden vilket behövs för att lastbalansera anläggningen.

Dessutom har några mindre förbättringar och buggfixar införts.

Version 3.2.8:

Nytt utseende och funktionalitet för Easee användare

Efter en hel del förseningar släpper vi nu en ny version av Enegic-appen där mycket fokus har lagts på att förbättra funktionaliteten kring styrning av laddboxen.

Några förbättringspunkter:

  • Förbättrad återkoppling på laddboxens status. Nu visas LED-strippens status även i appens översikt.

  • Val mellan schema eller direkt laddning görs nu direkt i översikten.

  • Nya indikatorer för låst laddkabel och accesskontroll.

  • Editering av schemat nås nu direkt från översikten när schemat är aktiverat.

  • Inställning av laddnivå vid offline-läge kan nu göras under rapportörens inställningar.

Vi har försökt att beskriva den nya funktionaliteten genom en FAQ nedan och även tagit fram en video som visar funktionerna vid laddning med en Easee laddbox, Vi hoppas ni ska uppleva att den nya appversionen är ett steg i rätt riktning

Ny funktionalitet i Enegic-appen

Denna instruktionsfilm går igenom styrning av din Easee laddbox genom Enegic-appen

FAQ Enegic-appen för Easee laddbox

Questionmark icon

Vad är skillnaden mellan “Tillåt laddning” och “Ladda”?

Vad är skillnaden mellan “Tillåt laddning” och att “blippa” RFid-brickan?

Jag har två laddboxar. Är det samma schema för båda laddboxarna?

Hur stänger jag av laddningen?

Hur kan jag ladda utanför tiden som är schemalagd?

Måste jag aktivera schemat igen om jag laddat “manuellt”?

Vad menas med “Pausa”?

Vad menas med att “Laddkabel” är låst?

Måste jag “blippa” min RFid-bricka för att ladda när Accesskontroll är på?

Hur ställer jag in ett schema?

Nollställs “Senast laddat” när jag påbörjar en ny laddning av bilen?

Vad betyder Status?

Behöver jag fortfarande använda Easee-appen?

Jag har ställt in ett schema men laddningen startar inte. Vad kan vara fel?