Meny

Perific logo
FRÅGOR OCH SVAR

Vad är flerpunktsmätning?

Uppskattad lästid: 5 min

Flerpunktsmätning är en avancerad form av effektmätning där mätning av fastighetens effektuttag sker vid flera punkter i fastigheten. Fördelarna är bland andra en mer informativ mätning och möjlighet till separata grafer för effektförbrukning och effektproduktion.

Flerpunktsmätning är en populär form av effektmätning eftersom att den mäter vid flera punkter i fastighetens elstruktur och därmed har möjlighet att ge en mer informativ mätning. I praktiken innebär det att fler än en Monitor placeras i fastigheten.

När behöver jag flerpunktsmätning?

Du behöver exempelvis flerpunktsmätning för att kunna aktivera hierarkisk mätning, vilket ger separata grafer för energiproduktion och energiförbrukning. Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur flerpunktsmätning fungerar.

Vad innebär flerpunktsmätning?

Flerpunktsmätning kan kortfattat beskrivas som mätning av fastighetens effektuttag vid varje flaskhals i elstrukturen. Eller, något enklare uttryckt, flerpunktsmätning är när fler än en Monitor placeras i fastigheten.

Det gör att vi får värden från fler platser, vilket ger en mer exakt mätning av din fastighets effektuttag.

Visste du? En flaskhals/nyckelpunkt kan exempelvis vara en elcentral.

När effektvärden samlas in från fler nyckelpunkter i fastigheten kan vi erbjuda en mer avancerad effektstyrning, hierarkisk styrning, som tar hänsyn till alla delar av fastighetens energianvändning.

Behov av flerpunktsmätning ökar

Många fastigheter i dag har fler än en elcentral, exempelvis en för huset och en för garaget, vilket gör det fördelaktigt med just flerpunktsmätning. På så vis kan Perific-systemet nämligen göra skillnad på de olika flaskhalsarna och skapa en mer exakt bild över vad som faktiskt händer inuti fastigheten.

Dessutom innebär alltså flerpunktsmätning att du kan aktivera hierarkisk styrning, vilket är en mer avancerad form av effektstyrning.

Genom flerpunktsmätning kan man säga att Perific har tagit steget in i fastigheten. Tack vare att vi mäter effektuttaget vid varje flaskhals i fastighetens elstruktur, ger det oss nämligen detaljerad data om hur just din fastighet gör av med energi.

Flerpunktsmätning vid solproduktion

Om fastigheten också har en effektproduktion, exempelvis tack vare en solcellsanläggning, är flerpunktsmätning att rekommendera. Ytterligare en Monitor placeras helt enkelt vid solcellsanläggningens elcentral och samlar in separata värden för effektproduktionen.

Därefter aktiverar du hierarkisk styrning.

Resultatet? Vi kan se skillnad på fastighetens effektproduktion och effektförbrukning och därmed presentera effektproduktion separat från fastighetens effektförbrukning.

Det är en unik lösning som ger dig full kontroll över fastighetens totala effektuttag.

Identifiera KPI:er

Genom våra detaljerade grafer har användaren möjlighet att enkelt identifiera nyckelvärden (KPI:er). Inte minst innebär det att du kan spara pengar genom att undvika effekttoppar och utnyttja effektdalar.

Perifics enheter mäter alltid i realtid

Vår mätning grundar sig alltid på realtidsvärden. När du går in i vår app och tittar på din fastighets effektuttag kommer du därför att få en bild av vad som händer inuti din fastighet i realtid, någonting som inte minst gör det enklare att optimera fastighetens energianvändning.

Läs mer om Monitor här.

Publicerad Apr 28, 2023

Uppdaterad Jul 02, 2024

Relaterade artiklar

ARTIKEL
FEB 23, 2023

Så felsöker du din enhet från Perific

Felsök din enhet genom att följa dessa steg.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
FEB 23, 2023

Hur omkonfigurerar jag nätverket till Monitor?

Behöver du omkonfigurera nätverket? Följ vår guide.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
FEB 28, 2023

Stödjer Perific funktionen Charge Amps Green Charging?

Perific lastbalansering stödjer funktionen Green Charging.

Frågor och svar

Läs artikeln
ARTIKEL
FEB 28, 2023

Hur fungerar Perific med solproduktion?

Följ dessa steg för att installera Monitor to measure solar energ.

Frågor och svar

Läs artikeln