Meny

Enegic logo
BRF & SAMFÄLLIGHET

Site Admin

Uppskattad lästid: 5 min

Höghus med billaddare och statistik.

Site Admin

Site Admin är Enegics unika lösning för större anläggningar, som ett företag eller en bostadsrättsförening.

Genom Site Admin får administratören både en lättöverskådlig bild över hela anläggningen och samtidigt detaljerad information om varje användares förbrukning.

Funktionaliteten i fokus

Enegics fokus ligger alltid på enkla, avskalade och användarvänliga lösningar. Därför är Site Admin utvecklat med funktionaliteten i främsta rummet, vilket inte minst märks på det stilrena interfacet och de tydliga anvisningarna.

Via Site Admin kan administratören på ett enkelt sätt lägga till individuella laddboxar, användarkonton samt RFID-brickor. Härifrån kan administratören dessutom plocka ut rapporter gällande varje användares förbrukning – antingen genom användare eller per laddbox – för att enkelt kunna tillämpa individuell fakturering av förbrukade kilowattimmar.

Visar hur mycket varje laddare och användare använder i kWh.

Aktivering av laddning

Site Admin tillåter användarna i anläggningen att aktivera sin laddning antingen genom registrerad RFID-bricka eller genom Enegic appen. På så sätt är laddboxarna i anläggningen även låsta för obehöriga.

Visar hur användarna är kopplade mellan laddaren, RFID brickor och appen.

Hantera delade eller fasta parkeringsplatser via Site Admin

Via Site Admin hanterar administratören anläggningens laddboxar – oavsett om ni använder delade eller fasta parkeringsplatser:

Delade parkeringsplatser

I en anläggning med delade parkerings-platser kan administratören ge användare åtkomst till att ladda sin bil. För att aktivera laddning måste användaren då använda sin RFID-bricka eller Enegic-appen, på så vis kopplas laddningen till rätt användare oavsett vilken laddbox som används:

Visar hur användarna är kopplade mellan laddaren, RFID brickor och appen för delade parkeringsplatser.

Fasta parkeringsplatser

I en anläggning med fasta parkerings-platser är varje laddbox istället kopplad till ett specifikt användarkonto. Laddningen aktiveras då direkt när ladd-kabeln sätts i laddboxen, förutsatt att bilen behöver laddas.

Visar hur användaren och laddboxarna är kopplade med fasta parkeringsplatser.

Site Admin kan användas till att:

  • Registrera förbrukade kilowattimmar på rätt användarkonto för delade parkeringsplatser.

  • Ge användare åtkomst till specifika laddboxar genom RFID eller appen.

  • Dela upp laddning på företaget och laddning privat.

Hantering av RFID

Via Site Admin kan administratören enkelt styra åtkomst för anläggningens olika användare. Det är möjligt att registrera flera RFID-brickor per användare. Fler RFID-brickor per användarkonto kan exempelvis vara en god idé om man vill dela upp sin laddning till företaget och privat. Alternativt kanske man behöver ett flertal RFID-brickor till hushållet.

Privatpersoner kan också registrera RFID-brickor via appen.

Ladda ner överskådliga rapporter

Enegic mäter och samlar in data om laddningsaktiviteten, såsom förbrukade kilowattimmar, för varje laddbox eller användare. Varje gång administratören går in på Site Admin får den en ögonblicksbild av hur aktiviteten ser ut i anläggningen.

Från Site Admin kan administratören enkelt hämta hem rapporter vilka sedan kan distribueras till de olika användarna i anläggningen, alternativt till en förvaltare. Välj på månadsvis, timvis eller egen vald tidsperiod i formaten Excel eller CSV.

Ladda ner raporter i CSV och Excel format from dashboarden

Inga dolda avgifter

Enegics mätning tillsammans med den nya Site Admin är utformad med avsikten att vara en hållbar lösning i längden. I dagsläget är Enegic därför den enda lösningen på marknaden för individuell mätning och redovisning av förbrukade kilowattimmar utan extra avgifter. Med kunden i fokus tillhandahåller Enegic alla sina tjänster med ett fast abonnemang per aktiv laddbox. På så vis undviker du ovälkomna överraskningar samtidigt som du får alla funktioner tillgängliga. Om du har några frågor eller funderingar har Enegic alltid svensk support tillgänglig.

Kom igång med Site Admin

För att komma igång med Site Admin registrerar du en administratörsroll. Därifrån kan du sedan registrera laddboxar i anläggningen samt användarkonton. Till varje användarkonto kan du även registrera åtkomst eller tilldela en specifik laddbox.

Man kan endast registrera ett administratörskonto per anläggning. Om administratörsfunktionen ska delas med fler personer kan det därför vara bra att välja en e-postadress som inte är privat.

Publicerad Dec 12, 2022