Enegic Sense

ENEGIC SENSE

Enegic Sense är en liten, smidig och uppkopplad temperatur och fuktmätare som du enkelt kan placera ut i ditt hus, grund eller krypgrund för att på ett smidigt och enkelt sätt kunna övervaka temperatur, fukt och därmed risk för mögeltillväxt i områden som är svåra att komma åt och själv inspektera.

Enegic Sense är en av marknadens ledande produkter i form av uppkopplade mätare där vi skiljer oss från konkurrenter som oftast erbjuder produkter inom så kallad på-plats-mätning.

Funktioner

  • Smidig fukt och temperaturövervakning av din fastighet eller sommarstuga
  • Vår app/dashboard visar om det finns risk för fukt och mögeltillväxt givet enhetens mätvärden
  • Håll dig uppdaterad på distans. Enegic Sense är uppkopplad till WiFi och ger användaren möjlighet att övervaka fukt och temperatur helt på distans utan att själv behöva krypa runt och göra kontakterande mätningar.
  • Till varje Enegic Sense-enhet kan två extra temperatur- eller fuktsensorer anslutas. Detta gör det möjligt att totalt få upp till 3 temperatur och 3 fuktvärden levererade från en Enegic Sense.

Produktjämförelse

Det finns ett antal olika fuktmätare tillgängliga på marknaden. Skillnaden mellan Enegic Sense och konkurrerande produkter är vårt fokus på uppkoppling istället för stiftmätning.

Det innebär att du kan övervaka temperatur och fuktnivå helt uppkopplat utan att själv behöva ta dig till den yta där du vill mäta. Det möjliggör också för smidig och uppkopplad övervakning av exempelvis fritidshus och fjällstugor utan att själv behöva vara på plats.

Användningsfall

  • Uppkopplad övervakning av fukt och temperatur i krypgrund
  • Temperaturövervakning fritidshus
  • Uppkopplad övervakning av fukt på vind
  • Uppkopplad övervakning av fritidshus eller fjällstuga
  • De sladdbundna sensorerna möjliggör mätning av utetemperatur, fukt- och temperatur mätning i krypgrund eller mätning av ledningstemperaturer i en värmeanläggning.

Installation

Enegic Sense kräver ingen avancerad installation. Enheten läggs på plats i det område där du vill mäta luftfuktighet samt temperatur.

Extra sladdbundna sensorer ansluts enkelt till enheten utifrån behov.
Ett WiFi-nät måste finnas tillgängligt för att enheten ska kunna kommunicera trådlöst.

shape