Enegic Monitor

ENEGIC MONITOR

Enegic MonitorEnegic Monitor mäter effekten av elförbrukningen i realtid och per fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se hur hög momentan elbelastning du har och hur fasbalansen ser ut för att därmed synliggöra möjligheter till effektivisering och optimering.

Enegic Monitor är ett flexibelt och kompetent system framtaget för professionell el- och kostnadsövervakning av din fastighet.

Förutom möjligheten att mäta på fasnivå kan Enegic Monitor också läsa information från din elmätares ljusblink med hjälp av ett läsöga. Detta kan vara ett alternativ i de fall enkel installation krävs och om man inte har behov av den mer detaljerade fasinformationen.

Funktioner

  • Effekt- och energimätning i realtid
  • Eleffektförbrukningen visas per fas för att synliggöra fasbalansen
  • Historik över elförbrukningen, dagar, månader och år
  • Övervakningslarm för elavbrott eller onormal last
  • Stöd för energitavla, dvs övervakning och elprestandaöversikt på vägghängd surfplatta
  • Möjlighet att ansluta flera Monitor-enheter för t.ex. separat mätning av delförbrukning, t.ex. värme, elbilsladdning, solproduktion mm.

lastbalansering

Användningsfall

Det finns ett stort antal sätt för att sätta upp mätning av elförbrukning och solproduktion med våra produkter. Nedan följer ett antal principskisser som visar hur man kan sätta upp mätning och undermätning på olika typer av fastigheter.

Installation

Enegic Monitor med strömsensorer omfattar en mätenhet och tre strömsensorer. Mätenheten installeras företrädesvis i anslutning till elcentralen. Strömsensorerna knäpps fast runt elledarna, en per fas, och kabel kopplas in i själva mätenheten som sedan via Wi-Fi skickar mätdata till Enegic-systemets molntjänst. Installationen sker utan att strömmen till fastigheten behöver brytas och kan ske utan elbehörighet under förutsättning att ledarna kan kommas åt utan att ta lossa höljet till elcentralen. Det krävs en trådlös router med internetuppkoppling samt ett eluttag till mätenheten för att aktivera mätningen. Den momentant uppmätta eleffekten presenteras i Enegic-appen antingen direkt eller som historik för att analysera elanvändningsprofilen.

OBSERVERA!

Enegic Monitor i grundutförande är endast avsedd för mätning. För integration med elbilsladdare kontakta oss för mer information och pris för paketering med integrationslicens.

shape