Meny

Enegic logo
SMART STYRNING AV VÄRMEPUMP

Enely Flow

Enely Flow är vår smarta styrning av värmepumpar. Använd appen för att styra din värmepump även när du inte är hemma eller schemalägg uppvärmningen baserat på när effektuttaget är som lägst från elnätet.

För dig med elbil hemma erbjuder Enely Flow en helt ny möjlighet för dig att påverka din elförbrukning, vilket bland annat innebär att du kan frigöra effekt till förmån för elbilsladdning.

Du kan alltså välja att stoppa värmepumpen genom Enely Flow, för att på så vis frigöra effekt tillfälligt till elbilsladdning. Perfekt om du har bråttom att ladda bilen, eller vill passa på när priserna är låga.

Med Enely Flow kan du också schemalägga uppvärmningen så att den samspelar med elbilsladdningen. Exempelvis kan du välja att schemalägga att endast värma upp under de tider du vanligen inte laddar elbilen och vise versa.

Enely Flow samlar in information om din uppvärmning och presenterar all data direkt i appen. Data visas som grafer och siffror och ger dig värdefull information som kan hjälpa dig att energieffektivisera ditt hem ytterligare.

För den allra modigaste energispararen har vi Vikingläget – aktivera om du vågar!

Funktioner

Schema

Fjärrstyrning av värmepump

Uppvärmning vid lägst elpriser

Information & data i appen

Elbilsladdning & Värmepump i samma app

Specifikationer

Prestanda

Vikt & Mått

Tillbehör