Meny

Enegic logo
NYHETER

Statisk eller dynamisk lastbalansering?

SKILLNADEN MELLAN STATISK OCH DYNAMISK LASTBALANSERING

Begreppsförvirring på marknaden


Enligt den senaste statistiken är numera mer än hälften av alla nyregistrerade bilar och fordon laddningsbara. Att så många väljer att köpa el eller hybridbil gör att marknaden för tillbehör och utrustning till dessa också rör sig snabbt framåt. Ett av de vanligaste komplementen till elbilsladdare utgörs förutom kabel av en så kallad lastbalansering.

Lastbalansering är något som nästan alla tillverkare menar att dom erbjuder, men skillnaden i erbjudandet skiljer sig stort mellan olika lösningar. För att förenkla terminologin väljer Enegic att prata om statisk och dynamisk lastbalansering och som elbilsägare är det viktigt att känna till skillnaden mellan dessa två olika begrepp.


Vad är statisk lastbalansering och vem behöver ta hänsyn till det?


Den enkla eller statiska lastbalanseringen är ett begrepp som innebär att laddboxar inom ett kluster har förmågan att kommunicera och använda ett givet effektutrymme mellan varandra. Ett kluster kan utgöras av allt från två laddare i en privat fastighet till ett stort antal laddare i till exempel en större bostadsrättsförening.

Problemet med denna typ av enkel lastbalansering är att den endast balanserar mot en given maximal effektnivå, vilket avgörs av huvudsäkringens storlek hur mycket effektutrymme man tror finns tillgängligt. Utmaningen är att försöka uppskatta detta outnyttjade effektutrymme.

Att lastbalansera inom en given effektnivå kan också påverka kostnaden för elen. Just nu introducerar många elnätsbolag en ny typ av effektbaserad nätavgift vilket innebär att det kan bli mycket kostsamt att låta många förbrukare i fastigheten vara aktiva samtidigt. Den
statiska lastbalanseringen tar inte hänsyn till denna typ av parametrar som till exempel låga hvudsäkringsnivåer och/eller kostsamma effektavtal.

Vad är dynamisk lastbalansering och varför är det ett måste vid installation av elbilsladdare?


Skillnaden mellan den statiska och dynamiska lastbalanseringen är att den dynamiska utgår från fastighetens effektuttag i varje tidpunkt och räknar ut hur mycket effektutrymme som i varje stund finns tillgängligt för elbilsladdning.

Detta innebär att en eller flera laddare kontinuerligt får uppdaterad information om hur stort effektutrymme som finns tillgängligt för elbilsladdning baserat på fastighetens aktuella förbrukning i förhållande till huvudsäkringarnas storlek.

Dynamisk lastbalansering erbjuder alltså både trygghet i elanvändningen och möjlighet att sänka elkostnader, varför vi anser den vara det givna alternativet i allt från privatbostäder till riktigt stora fastigheter.

Lastbalansering


Enegics lösning för dynamisk lastbalansering lämpar sig väl för alla typer av installationer i samband med elbilsladdning och har till syfte att jämna ut effektkurvan i alla fastigheter. Vi är övertygade att det är en av ett flertal viktiga komponenter för att få effektkapaciteten i vårt svenska elnät att räcka till i framtiden.

Att använda en dynamisk lastbalansering kommer att gynna dig som konsument och elbilsägare ur flera perspektiv. Runt om i landet införs nu effektavgifter och dessa kan komma att slå hårt mot dig som elbilsägare om du tar ut höga effekter vid fel tidpunkter. Vår produkt kan integreras med flera olika laddboxtillverkare och är därmed en oberoende dellösning på effektproblematiken.

I takt med att de nya elmätarna rullas ut – vilket redan har påbörjats - kommer den nya HAN-porten (också kallad H1 eller P1) göra det möjligt för brukaren att få tillgång till högupplöst effektinformation direkt från elmätaren. Detta för det enkelt att ansluta en effektmätare. Men, vi ser samtidigt att det i många fastigheter inte räcker att mäta endast fastighetens totala effektuttag i en punkt.

Det finns ofta flera begränsningar i en fastighets elstruktur och ofta behövs mätning på flera punkter för att man ska kunna säkerställa hur stor effekt som kan tas ut för elbilsladdning. Denna typ av flerpunktsmätning är en av de viktigaste möjligheterna med Enegics lösning för dynamisk styrning av elbilsladdning.

Publicerad Nov 26, 2021

Relaterade artiklar

ARTIKEL
FEB 06, 2022

Effektavgift elbil

Vad innebär effektavgift elbil?

ARTIKEL
DEC 27, 2021

Enegic stödjer nu schema för Easee laddbox

Ställ in enkelt schema för Easee laddbox genom Enegic

ARTIKEL
FEB 07, 2022

Vad är skillnaden mellan rörligt och timpris abonnemang?

asd

ARTIKEL
APR 13, 2023

optiCharge lanseras till Charge Amps

Nu lanseras Enegics optiCharge till Charge Amps.