Meny

Enegic logo
NYHETER

Skillnaden mellan elnätsfaktura och elräkning

Vad är skillnaden mellan elnätsavgift "nätfaktura" och elhandelsavgift "elräkning"

Den totala kostnaden för elen i din fastighet utgörs av två parametrar. Den första kallas nätavgift och är den avgift du betalar till det elnätsbolag som äger och har underhållsansvaret för kabeln fram till din fastighet. Nätägaren har en monopolställning vilket innebär att inte går att byta ut eller konkurrensutsätta nätägaren i den fastighet där du bor.

Traditionellt sett har nätavgiften utgjorts av fasta abonnemangsavgifter, ofta baserat på huvudsäkringens storlek samt en överföringsavgift som beräknas på mängden el som du som kund köper från ditt elhandelsbolag. Sedan 2018 är det också nätbolaget som är ansvarig för att ta in energiskatt till staten.

Elhandelsavgiften är den kostnad som uppstår för den faktiska elhandeln i en fastighet. Alla elkunder har möjlighet att själv bestämma vilket elbolag som ska vara leverantör till elen som går genom nätägarens kabel och används i fastigheten. Det är alltid elhandelsavgiften som avses när man jämför olika priser per Kwh och alla kunder har själva möjlighet att ingå och byta elavtal och abonnemang. Denna möjlighet finns inte på nätsidan.

Nätbolagens nya prissättning

Traditionellt sett har Sveriges nätägare tagit betalt för kabeln fram till huset baserat på hur stor huvudsäkring du väljer eller behöver som kund. En högre huvudsäkring har kostat mer och en lägre har kostat mindre. Huvudsäkringens storlek avgör i sin tur hur mycket effekt du kan ta ut på en och samma gång. Enegic ser dock allt fler trender som tyder på att huvudsäkringen i sig självt spelar mindre roll för kostnaden av nätfakturan. Istället låter flera nätbolag dig säkra upp helt kostnadsfritt, mot att du istället får betala för det maximala effekt du väljer (eller råkar) att ta ut under en given tidsperiod.

Publicerad Jan 05, 2022

Relaterade artiklar

ARTIKEL
FEB 06, 2022

Effektavgift elbil

Vad innebär effektavgift elbil?

ARTIKEL
DEC 27, 2021

Enegic stödjer nu schema för Easee laddbox

Ställ in enkelt schema för Easee laddbox genom Enegic

ARTIKEL
FEB 07, 2022

Vad är skillnaden mellan rörligt och timpris abonnemang?

asd

ARTIKEL
APR 13, 2023

optiCharge lanseras till Charge Amps

Nu lanseras Enegics optiCharge till Charge Amps.