Meny

Enegic logo
NYHETER

Vad är skillnaden mellan rörligt och timpris abonnemang?

Uppskattad lästid: 3 min

Vad är rörligt elavtal?

Det rörliga avtalet innebär inte i motsats till vad många konsumenter tror att du har ett avtal som är billigare på kvällen eftersom elen kostar mindre då. Ett rörligt avtal innebär istället att du har ett abonnemang där kostnaden för din konsumerade el beräknas baserat på ett medelpris under en viss tidsperiod.

Denna tidsperiod kan vara alltifrån en till tre månader.

Vad är timprisavtal?

Timprisavtal innebär att den el du konsumerar prissätts efter en tidstartiff som förändras timme för timme.

Skillnand mellan rörligt och timpris abonnemang?

Många konsumenter som har ett rörligt elavtal tror felaktigt att det spelar någon roll om du startar diskmaskinen eller drar igång elbilen under dygnets dyra timmar. Så är dock inte fallet eftersom priset du betalar är ett genomsnitt av elkostnaden under en tidsperiods alla timmar. Med ett rörligt timpris kan du dock påverka den

Publicerad Feb 07, 2022