Meny

Enegic logo
NYHETER

Otydlig information gällande lastbalansering inom elbilsbranschen

Enegic har under den senaste tiden märkt att det råder stor förvirring inom branschen kring vad det faktiskt innebär att lastbalansera sitt hem eller laddbox. Detta märks inte minst av vid samtal från slutkunder som ofta fått motstridig information från olika installatörer. Vi har under den senaste tiden märkt en allt större aktivitet genom digital annonsering samt på sociala media, från flera större företag inom branschen i fråga om att marknadsföra sina lösningar och vi blev själva förvirrade när lastbalansering beskrevs på följande sätt eftersom vi inte allt känner igen oss.

"Hjälper det inte med en effektvakt eller lastbalansering?


Lastbalansering eller effektvakter förhindrar visserligen att säkringar går sönder när elbilen laddas. Problemet är att dessa lösningar bara påverkar själva elbilsladdaren, utan att ta hänsyn till hur mycket effekt som förbrukas i hela huset på varje enskild fas.

Därför utnyttjas inte all tillgänglig effekt optimalt, vilket gör att det tar onödigt lång tid att ladda bilen. Dessutom begränsas bara den maximala effekt som huvudsäkringen klarar. Därmed får du fortfarande höga effekttoppar när du laddar din elbil, vilket leder till en hög månadskostnad i områden med effekttariff."

Två nya begrepp bör införas - och ett borde tas bort!

Exemplet ovan är vad vi internt på Enegic kallar för statisk lastbalansering - eftersom denna typ av lastbalansering inte tar hänsyn till husets förbrukning per fas.

Det gör däremot Enegic Monitor vilket därmed skapar förvirring på marknaden när begreppet lastbalansering används med två så vitt skilda betydelser. Vi på Enegic är därmed av åsikten att begreppet lastbalansering borde brytas upp i två olika begrepp för att minska denna förvirring och med anledning av att det faktiskt handlar om två lösningar som är så pass olika för kunden.

Vårt förslag på nya begrepp är “statisk lastbalansering” för den mindre intelligenta lastbalanseringen som inte tar hänsyn till husets effektuttag per fas, och “dynamisk lastbalansering” som faktiskt gör det. Om du vill läsa mer om skillnaderna mellan statisk och dynamisk lastbalansering rekommenderar vi dig följande artikel.

Publicerad Dec 26, 2021

Relaterade artiklar

ARTIKEL
FEB 06, 2022

Effektavgift elbil

Vad innebär effektavgift elbil?

ARTIKEL
DEC 27, 2021

Enegic stödjer nu schema för Easee laddbox

Ställ in enkelt schema för Easee laddbox genom Enegic

ARTIKEL
FEB 07, 2022

Vad är skillnaden mellan rörligt och timpris abonnemang?

asd

ARTIKEL
APR 13, 2023

optiCharge lanseras till Charge Amps

Nu lanseras Enegics optiCharge till Charge Amps.