Meny

Enegic logo

Solproduktion i din Enegicanläggning

Kundfråga #2

Vad behöver vi för att särskilja förbrukning och produktion vid en installation av Enegic för en solcellsanläggning med eller utan laddstyrning?

Svar Enegic

Om du har en solinstallation med en vanlig växelriktare (ej hybrid) som normalt skickar ut lika mycket effekt på alla tre faserna så kan du hantera solproduktion genom att ansluta en fjärde strömsensor till Enegic-enheten.

Det viktiga är att du får produktion skild från förbrukning. Det gör du genom att montera de tre förbrukningssensorerna vid en punkt där du vet att strömmen alltid går i en riktining, dvs in mot husets förbrukning. Den fjärde sätter du på en av fasledarna från växelriktaren, innan anslutningspunkten till fastighetens elnät. På detta sätt får du två separata kurvor i Enegic, en för förbrukning och en för den egna produktionen. Se bild nedan.